Hlavicka Constancy s.r.o.

Historie a filozofie firmy:


Existence firmy je od roku 1998, kdy působí na trhu pod názvem Ing. Roman Levý - stavby a rekonstrukce. V roce 1999 byla založena společnost s ručením omezeným, jako nástupce firmy Ing. Roman Levý - stavby a rekonstrukce. Byla zapsána do obchodního rejstříku jako Constancy - stavební společnost s.r.o.

Zpočátku se firma orientovala na menší zakázky, popřípadě subdodávky větším společnostem. Její obrat byl v roce 1998 řádově ve stovkách tisíc korun. V roce 2000 se obrat přiblížil šesti miliónům korun. Při realizaci zakázek jsou zaměstnanci odměňováni za množství provedené práce při dodržené kvalitě. Za případné zmetky, či nekvalitní práci nejsou honorováni a odstraňují je zdarma.

Spolupracujeme s několika odzkoušenými partnery - většinou se jedná o fyzické osoby pracující na živnostenský list. Jsme tedy schopni provést komplexní stavební práce na klíč včetně elektroinstalace, ZTI, či provedení klempířských a pokrývačských prací. Velká pozornost je věnována co největší pružnosti přizpůsobení se dané zakázce a požadavkům investora. Díky snaze nesmlouvat si více zakázek najednou je zde zaručena prakticky každodenní kontrola ze strany Ing. Levého. V praxi to potom znamená každodenní kontakt s investorem, s možností okamžitě řešit jeho přání, či případné problémy na stavbě. Velkou pozornost věnujeme dodržení konečného termínu a další spolupráci s investorem v rámci záruční doby. Vzhledem k přímé úměře - množství a kvalita odvedené práce / odměna, není problém možnost prodloužených pracovních směn či práci o víkendech.